Aftale med Forsvaret

HOLM TECHNOSCAN as har underskrevet rammeaftale med Forsvaret. Aftalen dækker salg af reservedele og serviceydelser for MTU motorer/produkter og er gældende for de næste 7 år frem.

Køb af vedvarende energi  fra Danske Havvindmøller

HOLM TECHNOSCAN as har valgt at købe energi fra Danske havvindmølleparker og derved støtte den vedvarende energi. Aftalen gælder foreløbigt til og med 2018 og betyder at vores forventede el-forbrug i perioden vil blive indkøbt af DONG Energy El & Gas A/S, som garanteret havvindmølle-produceret energi.